Manual ExacqVision Server.

Avhengig av hvilken browser du benytter, kan du oppleve at innstillingene kommer opp på enten norsk eller engelsk. Denne manualen er laget utifra engelsk.

Klikk på Edit Systems  / Rediger systemer oppe til venstre.

Huk av for Enabled / Aktivert over.

Tast inn brukernavn
og passord.

Når status er Connected / Tilkoblet, kan du trykke på skjermikonet oppe til venstre.

Du kan nå bruke kameraene slik du er vant til. 

Copyright © 2020 TechLink Elektro AS - All Rights Reserved